ARK – Advanced communications

Telekommunikasjonsnettverk og - systemer

Prosjektering

Prosjekteringskontoret til selskapet ARK – Savremene komunikacije d.o.o./ Advanced communications ltd er involvert i utførelsen av:

Konseptuell design

Byggetillatelsesplaner

Plan for utførelse

As-bult-design (dokumentasjon av as-built-tilstand)

I tillegg utfører vi designteknisk kontroll. Vi prosjekterer følgende:

Fiberoptisk og mobil telekommunikasjonsnettverk

Plan for videoovervåkingssystemer

LAN-nettverk

Automatisk administrerende systemer

Våre designere har mange års erfaring i hjemme- og utenlandskmarkeder (Norge, Kroatia). Vi eier lisens fra Serbisk ingeniørkammer for prosjektering av telekommunikasjonsnettverk og -systemer (353) samt lisens for prosjektering av kontroll av elektriske motordrifter - automasjon, målinger og regulering (352).

Utførelse av arbeidene

Langtidserfaringen til våre eksperter og medarbeidere, opparbeidet gjennom de mest krevende arbeider i landet og påvist i utlandet, skal garantere kvalitet og pålitelighet til våre partnere. Utførelsen av arbeidene er fortsatt vår eksepsjonelle spisskompetanse, og anbefalingene av fornøyde brukere av våre tjenester fortsetter å være det viktigste beviset på vår vellykkede gjennomføring av alle arbeidene! Et betydelig antall brukere av våre tjenester har vært langsiktige brukere som vi har et utmerket samarbeid med.

Vi er engasjert i:

Utførelse av utbygging av fiberoptisk og mobil telekommunikasjonsnettverk og -systemer

Utbygging av IP-videoovervåkingssystemer

Utbygging av IP-kontrollsystemer for adgang og arbeidstid

Opplæring av personell for arbeid innenfor telekommunikasjonsvirksomhet

Vedlikehold av telekommunikasjonsnettverk og -systemer

Utførelsen av våre arbeider innebærer eksepsjonell kvalitet og pålitelighet. Vi eier lisenser fra Serbisk ingeniørkammer for utførelse av telekommunikasjonsnettverk og -systemer (453).

#

Videoovervåking på Šebešfok (Bezdan) elektrisk ledning på Donau. Implementering med Mobotix IP-kameraer M26. Bevis på kvalitet og pålitelighet. Nok en fornøyd bruker av våre tjenester – Offentlig vannforvaltningsselskap Vojvodina vode Novi Sad.

Levering av utstyr

Vi kan forsyne brukere med passivt telekommunikasjonsutstyr for optisk kommunikasjon:

N

Optiske kabler med ulike kapasiteter og strukturer

N

Sammenkoblede optiske kabler

N

Optiske termineringsbokser (OTB) med en kapasitet på opptil 48 optiske fibre

N

Optiske termineringspaneler med en kapasitet på opptil 48 optiske fibre

N

Skap for innvendig og utvendig montering

N

Kontakter for tilkobling av optiske kabler

nb_NONO