ARK – Advanced communications

Konsulenttjenster

Vi er herved klare til å dele med deg flere års erfaring vi har innen implementering av telekommunikasjons- og kraftteknikk. Det finnes ikke et eneste selskap som besitter den nødvendige kunnskapen og erfaringen for en konstant vekst og gjennomføring av krevende prosjekter, og det er alltid rom for samarbeid.

Vi har opparbeidet vår erfaring både på hjemme- og utenlandskmarkedet, vi har vært involvert i store tverrfaglige prosjekter i landet, samarbeidet med både små og store bedrifter. Måten å snu svakheter til verdier er kjent for oss, samt hvordan vi kan optimalisere kostnader og øke inntektene, vi er utstyrt med kunnskap om hvordan vi kan forbedre organisasjon og prosesser, samt reparere og forbedre forhold med partnere, og hvordan prosjekter styres.

Vi vil også gjerne lære noe nytt av deg.

Hva vi kan gjøre for deg:

N

Styre prosjekter

N

Forbedre prosesser og prosedyrer

N

Redusere kostnader og øke inntekt

N

Løse komplekse tekniske problemer i forbindelse med telekommunikasjons- og kraftteknikk

N

Føre tilsyn med utførelsen av arbeidene

N

Utnevne en ansvarlig entreprenør eller designer

nb_NONO