ARK – Advanced communications

Om oss

ERFARING DU KAN STOLE PÅ

ARK – Advanced communications ltd omhandler telekommunikasjons- og kraftteknikk – prosjektering, utførelse av arbeidene og levering av utstyr for utbygging av høykvalitets kommunikasjons- og kraftnettverk og systemer med spesielt fokus på industri- og fabrikkanlegg, vannsystemer og leverandører innenfor telekommunasjonstjenester.

Med mål om å oppnå høye standarder for utført arbeid og levert utstyr, samarbeider vi med anerkjente utstyrsprodusenter, leverandører og prosjekteringskontorer som er aktuelle aktører på det serbiske markedet og i regionen.

Anerkjent kvalitet i leverte tjenester

Permanent vekst og utvikling av virksomheten siden etableringen i 2014.

%

Økning sammenlignet med 2020

%

Økning sammenlignet med 2021

%

Økning sammenlignet med 2022

VÅR

 

MISJON

Vi skaper kvalitetstjenester som gir mennesker kommunikasjonsglede og livskomfort.

OG

VISJON

La våre etterkommere være stolte av våre gjerninger!!

MED TEAMWORK TIL SUKSESS

Teamwork innebærer samarbeid mellom en gruppe mennesker med ulik kompetanse og ekspertise, som stoler på hverandre for å oppnå et felles mål – å utføre et prosjekt, fullføre en installasjon eller måling, levere utstyr eller bare ha god tid sammen. Disse er kun noen av målene vi når hver dag på jobben.

 

Effektivt teamwork krever god kommunikasjon, gjensidig respekt og tillit, vilje til å samarbeide og lytte til andres ideer, samt evne til å løse konflikter og ta felles beslutninger. Å sette klare mål og roller for teammedlemmer, samt å jobbe sammen for å fordele oppgaver og ansvar på en måte som er effektiv er en obligatorisk del av vår virksomhet.

nb_NONO