Signert konsulentkontrakt med Energoprojekt Niskogradnja a.d. for å utføre oppgavene til den ansvarlige entreprenøren av telekommunikasjonsnettverk og -systemer ved TPS Zemun-anlegget. Vi er stolte av muligheten til å gi vårt bidrad til gjenoppbyggingen av dette svært viktige anlegget for jernbaneinfrastruktur i Serbia.

nb_NONO