ARK – Advanced communications

Kraftnettverk og systemer

Prosjektering

Vårt ekspertteam av designere gir teknisk støtte til investoren i alle faser av designimplementeringen, bistår i utførelsen av referansevilkårene mens de optimaliserer investeringskostnadene, gir de mest optimale forslagene og de nyeste løsningene, følger mest spesifikke krav angitt av investoren, gir forslag på utvalg av pålitelig og høykvalitets utstyr, utfører teknisk støtte under implementeringen av design og idriftsettelse.

Langsiktig erfaring med utforming av plandokumentasjon og utføring av mest komplekse prosjekter, implementering av toppmoderne løsninger og stadige forbedringer, har gjort det mulig for oss å utføre mest krevende og spesifikk plandokumentasjon.

Innenfor vårt prosjekteringskontor for kraftenergi tilbyr vi design for følgende:

Transformatorstasjoner med spenningsnivå opptil 35kV

Transformatorstasjoner med spenningsnivå opptil 20kV

Fordelingsskap for energi og automasjon med spenningsnivå opptil 400V

Spesielle elektriske installasjoner med et spenningsnivå på opptil 400V

Beskyttelsesystemer mot atmosfærisk utslipp

Prosjektering av distribusjonssystemer for elektrisk kraft (dekket skinnefordeling)

Utførelse av arbeidene

Våre erfarne ingeniører og elektroteknikere, med erfaring i store prosjekter (industrianlegg, veiinfrastruktur), utfører blant annet følgende oppgaver:

Testing av elektriske installasjoner opp til 20kV

Testing av lynverninstallasjoner

Revisjoner av transformatorstasjoner opp til 20kV

Implementering av distribusjonssystemer for elektrisk kraft (dekket skinnefordeling)

Det skal utstedes adekvate rapporter for alle befaringer. Vi har kunnskap i arbeid med utstyr fra anerkjente produsenter som:

Levering av utstyr

Vi leverer høykvalitets elektrisk utstyr til rimelige priser. Vi skiller fra tilbudet levering av komplette (skjematiske) distribusjonsskap med følgende utstyr:

 

Metallskap - Schneider Electric, Rittal, Evrotechna...

Polyesterskap – Schneider Electric, Rasina, Elettrocanali...

Bryterutstyr – Schneider Electric, ABB, Schrack, ETI, Noark…

Klemmer – Wago, Phoenix, Conta – Clip…

Industrielle tilkoblinger og støpsler – PCE, Elettrocanali, IDE...

nb_NONO